Hofmanstraat 2a
7447 AS  Hellendoorn

.
Het smidsvak is een van de oudste beroepen ter wereld. 3000 jaar voor Christus wordt het handwerk van de smid al beschreven. Zijn vakmanschap draagt niet allleen bij aan de ontwikkeling van jacht- en visgerei, maar ook van gereedschap en wapens. De smeedkunst staat dan ook hoog in aanzien.
Jan Broeze, zoon van een smid en zelf het smidsvak goed kennende, vindt het jammer dat dit karakteristieke ambacht uitsterft.
. Hij weet een groep mensen enthousiast te maken zodat in 1989 de stichting d'Oale Smederië wordt opgericht. Met als doelstelling het oude ambacht van de smid in ere te herstellen en dit voor publiek te demonstreren.
.

Blacksmithing is one of the most ancient craftmanships in the world. About 3000 AD, the art of Blacksmithing is already being recorded.  The craftsmanship did not only contribute to the development of  hunting and fishing gear, but also stimulated the improvement of tools and weapons. Therefore, the art of Blacksmithing is renowned.

smederijmuseum


.

De uitoefening van het smidsvak in Hellendoorn.
De smid was een der weinige ambachtslieden, die zich het werk aan huis lieten bezorgen, evenals de wevers. Anderen: timmerlieden, kleermakers, ververs en glazenmakers trokken er op uit om hun werk ter plaatse te verrichten.

In de stad hadden de smeden om het leven en lawaai vermoedelijk een aparte straat b.v Smeestraat, Smedenstraat of Smidsstraat.
In Hellendoorn was in 1610 in een doopboek reeds sprake van een "Smid".
In de "Gerechtsacten" van Hellendoorn is in het jaar 1648 sprake van Jacob Jansen die Smidt.
.


Aanmelding voor de cursus is voor onbepaalde tijd gestopt!
WORKSHOPS
In de wintermaanden start de stichting elk jaar een smeedcursus voor beginners.
De cursus is zo opgebouwd dat vrijwel iedereen deze kan volgen.
De smeedcursus bestaat uit 12 lessen van 90 minuten.
Per les wordt telkens aan 2 cursisten het smeden onderwezen.
Elke cursist wordt persoonlijk door een smid van de stichting begeleid.De cursus omvat in de eerste plaats de grondbegindselen van het smidsvak, alsmede het ontwerpen en vormgeven.
.


De smeedcursus wordt op Dinsdag t/m Woensdag overdag gegeven tussen 10.00 en 16.00 uur.
Aan het eind van elke les wordt de les doorgenomen en kunnen er vragen worden gesteld. Natuurlijk is er dan ook een kop koffie.Wenst U aan onze cursus deel te nemen dan kunt U een aanmeldingsformulier aanvragen bij de webmaster

Het museum is geopend van
half mei t/m half september.
Dinsdag t/m vrijdag van
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 u
Buiten het toeristenseizoen en
de openingsdagen kunnen groepen
op afspraak het museum bezoeken.
.
Het smederijmuseum (nr.2) ligt aan het "Goapad".
Een toeristische wandelroute door het dorp Hellendoorn
Hofmanstraat 2a
7447 AS  Hellendoorn
Nederland

Tel: +31(0)548-656535
www.smederijmuseum.nl
 
NAAR BOVEN
contentmap_plugin