St. Bernardusstraat 24 b
6211 HL Maastricht

.
Bezoekerscentrum de Helpoort
De Helpoort is de oudste nog bestaande stadspoort van Nederland en was deel van de 1e stadsomwalling van Maastricht. De poort is gebouwd in 1229.
Maastricht is ontstaan bij een doorwaadbare plaats in de Maas, bij de samenvloeiing van Maas en Jeker ontstond in de late IJzertijd een nederzetting. Na de aanleg van de Romeinse weg van Boulogne naar Keulen bouwden de Romeinen in het begin van de eerste eeuw er een brug. In de vierde eeuw werd het castellum gebouwd, de eerste stenen versterking van Maastricht.
.
Dit castellum telde tien torens en twee poorten. De nederzetting ontwikkelde zich in de daarop volgende eeuwen tot een belangrijk handelscentrum, met reeds in de vroege middeleeuwen tol- en muntrecht. De stad werd aan het einde van de twaalfde eeuw omgeven met een aarden wal, die in 1229 vervangen werd door een stadsmuur met poorten en torens. Aan het einde van de dertiende eeuw bleek deze ommuring te klein en werd begonnen met een tweede, ruimere stadsmuur. 
.
De ontwikkeling van de artillerie in latere eeuwen noodzaakte de stadsbestuurders tot uitbreiding van de verdediging en er ontstond een gordel van buitenwerken rond de stad, die van Maastricht een befaamde vestingstad maakten. Grote delen van de stadsmuren en andere verdedigingswerken zijn bewaard gebleven en de moeite van een bezoek zeker waard.
.

De Helpoort is gebouwd in 1229 en was een van de stadspoorten van de eerste stadsomwalling. Door de aanleg van muren en bolwerken voor de poort in de vijftiende en zestiende eeuw verloor zij haar functie als stadspoort en werd zij gebruikt als vergaderlokaal, buskruitmagazijn en opslagruimte. In 1881 is de Helpoort verbouwd tot woonhuis, de laatste restauratie stamt uit 1991, waarna de Stichting Maastricht Vestingstad haar in gebruik nam als bezoekerscentrum en vergaderruimte.
.

Vaste exposities
De Helpoort heeft drie verdiepingen, die via twee wenteltrappen te bereiken zijn.
Op de eerste verdieping is een expositie ingericht over de ontwikkeling van de vesting.
Informatiepanelen, plattegronden, historische voorwerpen en maquettes leiden de bezoeker door de vestinggeschiedenis. Gastheren/vrouwen geven desgewenst deskundig en enthousiast aanvullende uitleg.
Op de tweede verdieping is een audiovisuele presentatie geplaatst met enkele sfeermomenten uit de vestinggeschiedenis, hier kan de bezoeker even op adem komen.
De derde verdieping is in gebruik als opslagruimte.
.

.


.

St. Bernardusstraat 24 b
6211 HL Maastricht

Pasen t/m okt 13.30-16.30 u;
groepen bovendien op afspraak
vrijwillige bijdrage
 

NAAR BOVEN
contentmap_plugin
contentmap_module