Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door iMusea.nl, kan je steeds contact opnemen via de communicatiekanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

Bedankt voor uw aandacht.

& TERUG NAAR WEBSITE

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR).

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.iMusea.nl (hierna de ‘website’ genoemd).
De website wordt gepubliceerd door :

iMusea.nl
Quellijnstraat 136d
1073XM Amsterdam
Nederland
 tel +31 20 4702060
 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://iMusea.nl

Chamber of Commerce:
NL  Ams  34221410
VAT  NL0952.91.088.B01

1. Doel van deze privacyverklaring

iMusea.nl hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR).


2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Gegevens die je ons bezorgt via het abonneren op onze nieuwsbrief of via het contactformulier op onze site.

Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het nieuwsbrief-invulformulier of contactformulier op onze website.

2.2. Cookies bij bezoek aan website.

Deze website maakt gebruik van analytische cookies. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.
De door ons geintegreerde Social Media kanalen verzamelen wel gegevens (buiten deze website om) over activiteiten van u als individuele gebruiker.

Niet-functionele cookies uitschakelen.
Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.
 

3 Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

3.1. De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier worden gebruikt om nieuwsbrieven  te bezorgen.

3.2. Cookies
Onze website maakt GEEN gebruik van cookies door derden (third party cookies).
We plaatsen wel analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.
 

4 Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Onze website maakt GEEN gebruik van cookies door derden (third party cookies) en worden derhalve niet gedeeld met anderen.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.
 

5 Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).


6 Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je altijd het recht op:

  • het al dan niet intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor het ontvangen van communicatie van iMusea.nl
  • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens.
  • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens.
  • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens.
  • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft).
Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij:

de Autoriteit Persoonsgegevens
(alleen volgens afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 

7 De beveiliging van jouw persoonsgegevens

iMusea.nl doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.
 

8 Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.


9 Contactgegevens van iMusea.nl

iMusea.nl
Quellijnstraat 136d
1073XM Amsterdam
Nederland
 tel +31 20 4702060
 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://iMusea.nl

Chamber of Commerce:
NL  Ams  34221410
VAT  NL0952.91.088.B01

& TERUG NAAR WEBSITE

Bedankt voor uw aandacht.
 


.

2022